STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Vyprodané

20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance1968-2003

Sestavily: Bohumíra Cveklová, Dana Ždímalová
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2005, 118 s., brož.

Publikace o 35 letech činnosti a výsledcích pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2004-2008

Sestavili: Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 110 s., brož.

Další popisVíce zde

Publikace představuje 21.-25. Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance, která navazuje na publikaci 20 Celostátních přehlídek 1968-2003.Publikace seznamuje s 5 lety činnosti a výsledky pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Divadla svítící do tmy

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2006, 179 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je 2. dílem připravované trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století. Tento díl se věnuje 70. létům. Úvodní studii napsal známý teatrolog a divadelní pedagog prof. Jan Císař.
V sedmi medailonech se čtenář nejen dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Excelsior, Divadlo pro 111, Divadlo Schod, A studio, Křesadlo, Yorickova pantomima a Cylindr, seznámí se s ukázkami scénářů, textů písní a s dobovými fotografiemi, ale dostane se mu tímto prostřednictvím i možnost lépe chápat mapované období a způsoby rezistence tvůrčích osobností proti normalizačnímu tlaku.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Divadla svítící do tmy II

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 283 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je posledním dílem trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století.Tento díl se věnuje 80. létům, české divadelní per-post-moderně. Úvodní studii napsal Jan Vedral. V medailonech se čtenář dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Orfeus, C Svitavy, Lampa, Paraple, Vizita, Tetrzyk a Teatr IM. Majora Szmauza, Šupina, Divadelní klub Jirásek a Bílé divadlo, seznámí se s ukázkami, textů písní a s dobovými fotografiemi.
 

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Herectví s loutkou

Autor: Jan V. Dvořák
1. vyd., Praha: IPOS, Dobré divadlo dětem, 1997, 88 s., brož.

Další popisVíce zde

Reprezentativní publikace, s autorovými kolážemi, je výsledkem celoživotního poznání a pedagogické činnosti našeho předního loutkáře. Předkládá čtenářům v uceleném výkladu úvahy nad tím, co je herectví s loutkou, co je to loutka a jaké jsou možnosti jejího oživení, úvahy o výrazech a gestech loutek, o tom, co jim prospívá, a co je diskredituje.
Publikace je zasvěcenou učebnicí, vymezující specifické vlastnosti jednotlivých loutkářských disciplín a jedinečnou pomůckou pro všechny, kdo se zabývají loutkovým divadlem.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Hudebně pěvecký kurz pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení

Autor: Čestmír Stašek
noty, dotisk, Praha: IPOS, 2000, 19 s., brož.

Systematická hudební průprava prostřednictvím metodicky utříděných hudebních znalostí a cvičení. Děti se postupně učí orientovat v notovém zápise, zvládat stále náročnější inotační úkoly, prohlubují se jejich základní hudební a pěvecké dovednosti.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Kronika českého amatérského filmu

Autor: Emil Pražan
Praha: NIPOS, 2005, 326 s., brož.

Publikace vydaná k 70. výročí založení nejstaršího kinoamatérského klubu (Český klub kinoamatérů) s pobočkami v řadě míst, jehož historie je zároveň dějinami organizovaného filmového hnutí u nás. Vedle popisu jednotlivých časových období přináší medailony tvůrců a členů ČKK.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Osvětou k svobodě

Autor: Zdeněk Jírový
1.vyd., Praha: NIPOS, 2005, 185 s., brož. 

Jedna z cest české kultury k současnosti.

Další popisVíce zde

Publikace vyšla ke 100. výročí založení Svazu osvětového. Mapuje význam osvětové práce v dějinách naší země pro současnou společnost. Značná část textu je věnována spolkové činnosti v době národního obrození, kdy vzniká tradice vzdělávání a kultivace lidí v masovém měřítku. Národní rada česká zakládá v roce 1906 Svaz osvětový, jako středisko osvěty a vzdělávání národa. V knize je popsána historie Svazu a jeho následovatelů do současnosti.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Padesát příběhů a na konec zase dva navíc pro zábavu i poučení, III.díl

Autor: Jarmila Černíková-Drobná
1. vyd. – Praha: IPOS, 1997, 181 s., brož.

Katalog her českých autorů. Činohra. III. díl. Třetí díl Katalogu mapuje období od roku 1945 do současnosti a má přibližně stejný rozsah jako díl druhý.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Padesát příběhů a zase dva navíc pro zábavu a poučení, II. díl

Autor: Jarmila Černíková-Drobná
1. vyd., Praha: IPOS, 1997, 174 s., brož.

Katalog her českých autorů. Činohra. II. díl. Druhý díl pojímá českou dramatiku za období let 1918 – 1945. Navzdory v podstatě shodnému názvu má druhý díl dvojnásobný rozsah dílu prvního. Obsahuje opět 52 podrobných synopsí vybraných her od 26 českých autorů a odkazy na dalších 444 her a dalších 20 autorů.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/1

Občasník scénického tance
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015

Z obsahu

 • Jiří Lössl: Taneční studio Impuls Praha slaví čtyřicítku – ohlédnutí s Josefem Prouzou za čtyřicetiletou cestou tancem aneb Tanec je pro mě svobodný prostor k tvorbě.
Další popisVíce zde

 • Jarní rašení již nelze pozdržet. Krajinu dosud oddechující v hluboké zimní náruči opouštějí i jen náznaky ranních mrazíků a svěží zeleň naplňuje krajinu. Minulé, tlející, odevzdávající živiny půdě pro mladé, právě rašící… to je přítomná chvíle, stále se opakující koloběh přírody, stále se opakující koloběh života.
  • Vzpomínáme tak i na nedávno zesnulého Pavla Jurkoviče, kterému na jeho životní pouť byla dána darem mnohá nadání, a on o ně pečoval, bohatě je rozvíjel a šířil a odevzdal dál do krajiny života lidí. Osobní vzpomínku na něj přináší Libuše Kurková.
 • S květinou prostých jarních květin jdeme společně s vámi přát lednové Haně Zudová, únorové Drahušce Štěrbové a březnové Radaně Kodetové.
 • A u slavení ještě chvíli zůstaneme. Puls oslavil loni 35 let trvání a Impuls slaví letos 40 let od svého vzniku. Puls je z Opavy a založila jej Jana Vondálová v roce 1979. Impuls se řadí mezi pražské matadory scénického tance a založil jej Josef Prouza v roce 1975. Oba soubory pokračují ve své taneční dráze, oba zakladatelé předávají taneční štafetu… Vedle rozhovoru se zakladateli skupin se také dozvíte, co pro tanečníky v pražském Impulsu znamená „partneřina“, proč tančí muži, co jim tanec přinesl do života a co pro ně osobně znamenalo členství v souboru. Nechybí ani recenze jubilejního večera Impulsu v divadle Komedie z pera Zuzany Smugalové.
 • Tanec jako rodinné stříbro, tanec jako součást jejich bytí. Jana (matka) soubor založila, Eva (dcera) mu svým mládím vtiskuje dnešní tvář. Čím se ovlivňují, inspirují, co je těší i hněvá… a jak se to odráží v jejich pedagogické práci, o tom všem je rozhovor s Janou a Evou Vondálovými z TS Puls SVČ Opava.
 • V událostech nechybí ani recenze na premiéru autorské taneční inscenace AMORTALE inspirované básnickou sbírkou milostné poezie Miloše Horanského z pera Bohumíry Cveklové a Karoliny Kalinové.
 • V rubrice o uměleckém vzdělávání Ilona Rudelová přináší zprávu z Celostátního setkání učitelů tanečního oboru ZUŠ, kde vyučovaly Eva Blažíčková, Mirka Eliášová a Lenka Švandová.
 • Potřebná kvalifikace a možnosti vzdělávání tanečních pedagogů, které by odpovídaly současným legislativním normám ministerstva školství, jsou zřejmě Pandořinou skříňkou, kterou odvážně otevřela Asociace pedagogů taneční a pohybové výchovy. O dosavadním průběhu jednání/nejednání informuje Petra Endlerová.
 • Velká inventura Malé inventury 2015 je rekapitulací letošního ročníku festivalu s podtitulem Česká divadelní DNA, který představil nejvýraznější projekty na poli nového divadla. O své zážitky s tohoto festivalu se rozhodla podělit Zuzana Smugalová.
 • Elvíra Němečková představuje Stopy v písku. Projekt, k jehož realizaci jí vedla hlavní myšlenka: kolik osobností tahle země zrodila, na které bychom měli být hrdí, na které bychom neměli zapomínat. Právě těmto lidem, jejich vzpomínkám nebo vzpomínkám na ně je věnován cyklus besed a mnohdy i osobních setkání, aby ty jejich stopy vítr nezavál. Zde přináší krátkou rekapitulaci realizovaného, ale i připravovaného… a je skutečně na co se těšit.
 • Nechyběly ani drobničky od vás pro vás. Kalendárium tanečních akcí duben-září celé číslo uzavíraly.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/2

Občasník scénického tance.
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015, 60 s., brož.

Z obsahu

 • Bohumíra Cveklová: 32. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2015
 • Soutěžní přehlídka žáků TO ZUŠ 
 • 24. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů, Jihlava
Další popisVíce zde

 • Stalo se dobrým zvykem v úvodu blahopřát. Tentokrát to bude přání trojí: Martině Hroudové gratulujeme k udělení Ceny ministerstva kultury, která oceňuje její výjimečnou celoživotní práci; Marii Novákové, Evě Vajsové a Vladimíře Strnadlové blahopřejeme k výročí životnímu a TO ZUŠ Tachov a Taxmen Krnov má výročí oborové, blahopřejeme tedy k výročí uměleckému.
 • Tématem tohoto čísla je Prostor pro rozmluvu – tedy Dialogy. Projekt pražského uskupení Nanohách, plzeňské NoTa a Velkého souboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, s jejichž tvůrci vedeme dialogy nad tím, co projekt účastníků přináší, bere i dává, co je jeho smyslem, co je výstupem takového uměleckého setkávání a kde se s nimi můžeme v Dialogu potkat.
 • Přehlídek nám letošní jaro připravilo přehršel. Vydáme se nejprve křížem krážem v textových i fotografických reportážích po přehlídkách krajských, a následně po přehlídkách celostátních: do Kutné Hory na přehlídku dětských skupin scénického tance, do Pardubic na soutěžní přehlídku žáků TO ZUŠ, do Jihlavy na přehlídku dětských folklorních souborů. V drobničkách od vás pro vás pak ještě najdete Zamyšlení nad okresními koly soutěže TO ZUŠ z pera Zuzany Smugalové.
 • Festivalů se rovněž urodilo a tanec rozhodně nestál v pozadí. Rubriku otevírá reportáž z dubnového jubilejního 20. Otevřeno, festivalu pantomimy a pohybového divadla v Kolíně; pokračuje květnovou 16. Národopisnou slavností v Kinského zahradě v Praze; navazuje červnovým 17. Tanambourrée 2015 aneb Stroj času, tedy otevřeným celostátním festivalem scénického tance ve Varnsdorfu a rubriku uzavírá v čase letním 85. Jiráskův Hronov, jako mezidruhová divadelní přehlídka, kde tanec nechyběl.
 • Od vás pro vás otiskujeme hned další dva příspěvky o Tanci Praha. Nejprve Zuzana Smugalová píše o letošním Tanci dětem a následně Lenka Jíšová o Tanci Praha v Plzni. Třetí příspěvek přináší písemné svědectví o výtvarně-literárně-hudebně-tanečním sympoziu v klášteře v Zásmukách nazvaném Dopisy nevinnému.
 • Kalendárium akcí září až listopad, Stopy v písku a Výzva k nově otevíranému studiu Taneční a pohybová výchova na HAMU v programu DVPP toto číslo uzavírá.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2015/3

Občasník scénického tance.
Ročník IX., Praha: NIPOS, 2015, 60 s., brož.

Z obsahu

 • Elvíra Němečková: Jablonecké klenoty (aneb 29. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2015).
Další popisVíce zde

 • Společně popřejeme k výrazným osobním výročím Evě Rejškové, Kateřině Macečkové a Halině Paszkové. S Blankou Rejholdovou se na chviličku zastavíme na jejím slavnostním večeru a popřejeme k výročí profesnímu. V rozhovoru s Hanou Smičkovou-Látalovou o brněnském Mimi Fortunae oslavíme jubileum souborové. S Mirkou Eliášovou si počkáme Na moment pravdy a Dialogy Nanohach naše rozhovory a témata uzavřou.
 • Podzimní festivaly přinesly taktéž bohatou náruč událostí, a tak nezbývá, než sklízet, co se zaselo na Jiráskově Hronově ve folkloru, na Siraexu v Klášterci nad Ohří, na Dance festivalu Trutnov i Tanfestu v Jaroměři, který letos oslavil 10. let. Podzimní festivaly uzavírá, jak jinak, Podzimní fantazie v Jablonci.
 • Jablonec, město bižuterie, letos představil skutečné taneční klenoty. V Jablonci tedy zůstaneme o chvíli déle. Celostátní přehlídka mládeže a dospělých Tanec, tanec… se zde konala potřinácté a potřetí se udílela Cena města tance. Program bohatý, nálada výborná, zážitky nepočítané… přidáme pohled ze všech stran a díky účastníkům z Belgie a Chorvatska nahlédneme i za hranice.
 • Do světa tance se vydáme i skrze optiku veletrhu, ale podruhé Naruby nás vrátí zpět do prostoru divadelního. Publikace, knihovnické okénko, kalendárium, výzva i propozice tanečních přehlídek pro rok 2016 naše podzimní číslo uzavřou.
 • Za dveřmi je čas, kdy vůně skořice i vanilky vstoupí do našich domovů. Přeji Vám, milí čtenáři, ať je to čas klidný, laskavý a láskyplný. Samozřejmě v kruhu svých blízkých a s pam pam stále po ruce. Abyste svůj oblíbený pam pam mohli mít po ruce i v roce 2016, nezapomeňte si jej předplatit.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2016/1

Občasník scénického tance.
Ročník X., Praha: NIPOS, 2016, 60 s., brož.

Z obsahu

 • Kateřina Černíčková: Pletu, pletu z osmu prútkú… životní ohlédnutí s Karlem Pavlištíkem.

Další popisVíce zde

 • Úvodní kytici textů tvoří sedmero významných životních jubileí. BLAHOPŘÁLI jsme Svatavě Čížkové (85), Karlu Pavlištíkovi (85), Evě Malátové-Kreiselové (80), Libuši Kurkové (80), Jitce Valachové (70), Dáše Nejedlé (50) a zavedli jsme s nimi krátkou, či delší řeč o jejich ideálech, snech a splněných i nenaplněných tužbách pedagogů tance. Tiše jsme také vzpomněli nedožité devadesátiny Jiřiny Máčelové.
 • Do místa, KDE BYDLÍ TANEC těsně sousedícího žánru jsme se vydali na rozpravu za Zdeňkem Pileckým, abychom se dozvěděli víc o Tanečním studiu ZIG-ZAG tap & swing, o kterém říká: „Jsme rodinný podnik. Tančit a učit lidi tančit nás prostě baví!“
 • S pražským uskupením NANOHACH se setkáváme již potřetí, tentokrát ke zhodnocení projektu Dialogy. OHLÉDNEME se také za dvěma představeními pro děti, ale vlastně i pro dospělé. V prvním – Karlík a továrna na čokoládu – inspirovala knižní předloha k vytvoření scénické podoby Bohumíru Eliášovou, ve druhém – Mezi námi – utvořila scénickou podobu na základě osobního dlouhodobého socio-antropologického výzkumu na téma domov Hana Strejčková, s níž následuje krátký rozhovor.
 • Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) oslavil v loňském roce desáté výročí své činnosti. Za první dekádou této instituce se OHLÉDNEME v rozhovoru s ředitelkou NIDV a v rozhovoru s Ilonou Rudelovou si připomeneme zdařilou akci NIDV – druhé celostátní setkáním učitelů tanečních oborů ZUŠ.
 • Na poli festivalů se v loňském roce zrodil FreeFall, jehož první ročník s podtitulem – Jestli to bude „svobodný podzim“ nebo jen „volný pád“, to určí hlavně diváci – uspořádalo Taneční studio Impuls. Jeho atmosféru můžeme zažít prostřednictvím článku Zuzany Smugalové.
 • Téměř před cílovou rovinkou se díky vám OHLÉDNEME za tanečními událostmi, o kterých nám píšete v rubrice OD VÁS PRO VÁS, a v mini reportáži Majky Piskořové Veselé zajedeme s Pop Baletem na rychlou taneční otočku do Francie.
 • V závěru našeho OHLÍŽENÍ se ještě dozvíte, že i Taneční aktuality oslavily své desetiletí a k výročí si nadělily nový projekt, že začne další cyklus Školy folklorních tradic, že jste vítání na přehlídce v Kutné Hoře či na festivalu ve Varnsdorfu a že i Stopy v písku mají své plány do budoucna v podobě chystané konference.
 • Nechybí ani přehled tanečních událostí až do podzimu 2016, který vás může inspirovat k účasti, tvorbě či návštěvě.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2016/3

občasník scénického tance.
Ročník X., Praha: NIPOS, 2016, 60 s., brož.

Z obsahu:

 • Cesty tance – rozhovor s Evou Kröschlovou u příležitosti životního jubilea.
Další popisVíce zde

 • V tomto zjitřeném slavnostním čase, kdy se i barvy jemně ztiší, aby byla slyšet hudba, která v krajině zní, půjdeme přát k významnému životnímu jubileu Evě Kröschlové (90), Marcele Látalové (65), Jardovi Langmaierovi (60), Věrce Pavúčkové a Irence André (50).
 • Významné výročí oslaví i taneční skupina T. I. K. Jilemnice, kterou již 20 let vede Ilka Kulichová.
 • Jak bývá zvykem, vydáme se v tento čas za přehlídkami mládeže a dospělých. Ani tentokrát neopomeneme přehled krajských přehlídek, nominovaných a oceněných choreografií; připomeneme si „spoustu práce a krásných námětů“ z Prostějova, skrze fotoreportáž se podíváme do Ústí nad Orlicí a do Jablonce nad Nisou.
 • Vrcholem taneční sezóny scénického tance byla bezesporu 30. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2016. Byla jubilejní, slavnostní, snad právem jí tedy náleží větší prostor v podobě reflexí členů poroty, lektorů, diváků, hostů i moderátorky.
 • Vrcholem taneční sezóny folklorních souborů pak byla bezesporu Tvůrčí taneční dílna 2016, tedy 8. celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů v Jihlavě.
 • Nebylo by to třetí číslo, abychom se neohlédli také za kláštereckým festivalem Siraex a za jabloneckou Podzimní fantazií. Dva festivaly, dvě jubilea, dva rozdílné koncepty, které však jedno spojuje – tanec.
 • Za hranice se podíváme s Hankou Strejčkovou, která nás seznámí s maďarskou částí rozsáhlého projektu Mezi námi.
 • Knihovnické okénko přinese poutavé vyprávění Zuny Kozánkové o knize Tao v pohybu, která se chystá k vydání.
 • Časopis pak uzavírá tradiční kalendárium tanečních akcí na rok 2017, celostátních přehlídek odborně garantovaných NIPOS, přehled propozic tanečních přehlídek na rok 2017 a výzva k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby pro rok 2017, kde můžete bezplatně zviditelnit své celoroční úsilí.

V závěru roku se sluší obdarovat své blízké malou pozorností. I my jsme si pro vás takovou pozornost připravili ve formě pam pam S-16. Na jaře letošního roku, konkrétně 25. května, se v konferenčním sále Hudební a taneční akademie múzických umění v Praze konalo sympozium s názvem Pozdní čas českého výrazového tance s podtitulem Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939, které pořádal Ústav pro taneční vědu HAMU a Kyliánovo taneční centrum a knihovna HAMU. S laskavým svolením organizátorů vám přinášíme sborník příspěvků, které na tomto sympoziu zazněly, a dalších komentovaných textů, dopisů či citací českých „novodobářek“. Samostatně neprodejné.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

PAM PAM 2017/1

občasník scénického tance.
Ročník XI., Praha: NIPOS, 2017, 60 s., brož.

Z obsahu:

 • ROZHOVOR s Jiřím Lösslem o rozjetých vlacích, naplněných snech i nereálných vizích (Karolína Bulínová)
 • Ohlédnutí s Laďkou Košíkovou (Jiří Lössl)
 • Tanec a čínská medicína – ÚVAHY Zuny Kozánkové o zdraví (nejen) tanečníků aneb Když s námi tančí naše orgány (Aina Albrechtová)
 • REFLEXE projektu Mezi námi (Hana Strejčková)
Další popisVíce zde

 • Letošní zima byla dlouhá, ale krásná. A najednou, během jednoho víkendu sníh sklouznul ze strání a vylouplo se jaro. Po zimě ještě nahé a neučesané, s ještě nezřetelnou pěšinkou polních cest, zato s velikou touhou bílých sněženek a žlutých talovínů po sluneční lázni. Stromy na sebe nedaly dlouho čekat. Krajina se počala tiše oblékat a slavnostně strojit k velikonoční slavnosti. I tanec měl v ten čas své slavnosti. Spolu s Vámi jsme přáli právě s kyticí jarních květů Ladislavě Košíkové (60), Janě Vondálové (60), Marii Jirmanové (60), Miladě Borovičkové (50) a Jiřímu Lösslovi (55). Tiše jsme vzpomněli na Hanu Pivcovou, která by oslavila 85. narozeniny. V ohlédnutí za tancem jsme se v rozhovoru znovu setkali s Ladislavou Košíkovou a s Jiřím Lösslem. V rozpravě o slavnosti skupinové jsme se ohlédli společně s Hanou Ludvíkovou (GEN Žďár loni oslavil 25 let) a o slavnosti tance jsme rozprávěli s Irenou André (AYO Dance Tachov byl založen v roce 2005; TO ZUŠ Tachov bylo založeno v roce 1975 Jenou Janovskou, Irena André štafetu převzala v roce 1992, tedy před 25 lety).
 • Tématem tohoto čísla je Tanec a čínská medicína, tedy úvahy tanečnice a pedagožky Zuny Kozánkové o zdraví (nejen) tanečníků. S Hanou Strejčkovou provedeme několikaleté ohlédnutí za cestou k projektu Mezi námi. Je o tom, co je to dům a co je to domov. Vychází z pohledu dětí, staví na pohybu dětí a podporuje jejich obrazotvornost.
 • Za hranice se podíváme na vůbec první Mezinárodní festival amatérské taneční platformy, který se uskutečnil v září loňského roku v belgickém Kortrijku pod označením Danspunt Invites.
 • Eva Rejšková se ve své úvaze „Umění není co, ale jak“ ohlíží za vánočními koncerty pěti pražských souborů. Koncerty, které ji zaujaly svou rozdílností, kontrastností, ale přitom působivostí a schopností výpovědi.
 • Číslo uzavírá tradičně Knihovnické okénko z pera Elvíry Němečkové a Kalendárium akcí do září tohoto roku.
 • Co ještě dodat k číslu, ve kterém se ohlížíme? Snad že za ohlédnutí jistě stojí ojedinělý sborník příspěvků z konference Pozdní čas českého výrazového tance – osobnosti, cesty a proměny po roce 1939, který vyšel jako příloha posledního čísla pam pam 2016. Pro zájemce je stále možno ho objednat jako součást čísla 3-16.

Množství
Není skladem

Cena: 80.00 Kč

PAM PAM 2017/2

občasník scénického tance.
Ročník XI., Praha: NIPOS, 2017, 60 s., brož.

Z obsahu:

 • Přejeme k životnímu jubileu Evě Zetové (85) a Leoně Bankové-Švardalové (50)
 • Druhý díl úvah Zuny Kozánkové o zdraví (nejen) tanečníků nazvaný Pět proměn energie v tanci vychází z autorčiny dlouholeté zkušenosti s tancem a tradiční čínskou medicínou.
 • Bohaté zpravodajství o přehlídkách a festivalech 2017
 • Pozvánka na 1. evropské sympozium amatérské taneční platformy toto číslo uzavírají.

 

Další popisVíce zde

 • V novém čísle časopisu pam pam (2-17) přejeme k životnímu jubileu Evě Zetové (85) a Leoně Bankové-Švardalové (50), s úctou vzpomínáme na Laurette Hrdinovou, významnou pražskou tanečnici, pedagožku a choreografku, která by se letos 15. dubna dožila 110 let. Loni oslavila významné životní jubileum také Dorota Gremlicová (50) a k této příležitosti s ní přinášíme rozhovor, jak jinak než o tanci, praktickém i teoretickém.
 • Druhý díl úvah Zuny Kozánkové o zdraví (nejen) tanečníků nazvaný Pět proměn energie v tanci vychází z autorčiny dlouholeté zkušenosti s tancem a tradiční čínskou medicínou.
 • Bohaté zpravodajství o přehlídkách a festivalech přináší reflexi 25. celostátní přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě, přehled krajských přehlídek dětských skupin scénického tance včetně ocenění a nominací, velký prostor je věnován květnové 34. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2017, a to ze všech možných úhlů pohledu – očima rady starších, odborné poroty, lektorů tvůrčích dílen, studentské mise, vedoucích souborů i účastníků. Nechybí ani zpráva o Tananbourrée 2017 aneb Propletanice a XVIII. Národopisné slavnosti v Kinského zahradě.
 • Za hranice se tentokrát díváme prostřednictvím reportáže Hany Strejčkové o Kavkazských tanečně-divadelních variacích v SOS vesničce Viktorija.
 • Tanec pro vodu z pera Hany Strejčkové, Plzeňský střevíček Zuzany Hradilové Kalendárium a Pozvánka na 1. evropské sympozium amatérské taneční platformy toto číslo uzavírají.
 • Radost z tance a z počtení vám přeje redakce pam pam.

Množství
Není skladem

Cena: 80.00 Kč

PAM PAM 2017/3

občasník scénického tance.
Ročník XI., Praha: NIPOS, 2017, 60 s., brož.

 • V posledním čísle roku 2017 jsme blahopřáli Lence Švandové a Jiřímu Rebcovi k významným životním výročím a přinesli jsme zprávu o souborovém výročí Vycpálkovců.
Další popisVíce zde

 • Za tančícími meridiány jsme se vydali se Zunou Kozánkovou ve třetím dílu rozhovorů s názvem Tanec a zdraví.
 • Velký prostor v tomto čísle patřil taneční slavnosti podzimu nejvýznamnější – Tanec, tanec… 2017. Slavilo se 40 let od přehlídky první, konalo se popatnácté v Jablonci, pořádalo se taneční sympozium se zahraničními hosty. Bylo co k vidění v tanci uvítacím, tanci zahajovacím, dvou přehlídkových večerech i tanci závěrečném. Plnými hrstmi tryskala inspirace. A tak na sebe nenechalo dlouho čekat ani tajemství v archivech ukryté, „žitá historie“ Jany Hoškové či Poznámky pod čarou Andrey Opavské. Oči moderátorky Petry Endlerové a lektorského sboru zachytily mnohé jinou optikou. Svědectví z rezidenčního pobytu přinesla Petra Blau s členkami karlovarské skupiny. Ale to zdaleka nebylo vše, o Roztančeném Jablonci napsala i Lenka Jíšová, Za život s tancem poděkovala Klára Holubová, Letem světem časem tancem nás provede Zuzana Smugalová.
 • Nechybělo kalendárium vánočních akcí, ale především festivalů a přehlídek v roce 2018.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Pódia z krabičky

Redaktoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2005, 187 s. + 5 CD, váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha vznikla z podnětu ministra kultury Pavla Dostála. Nejedná se o teoretickou studii malých forem, ale hlavním smyslem a cílem publikace je zachytit atmosféru 60. let. Z úvodní studie Vladimíra Justa a medailonů Ondřeje Suchého, Jany Machalické nebo Eduarda Světlíka se můžete dočíst o turnovském Kompasu, karlovarské Kapse, ostravském Pod okapem a Divadlu Waterloo, litvínovském Docela malém divadle, brněnském divadle X, pražském Inklemu nebo olomoucké Skumafce, ve které působil Pavel Dostál.
Amatérská divadla malých forem mapuje i pětideskové album se stovkou jejich písní. Text je doplněn seznamem divadel, o kterých medailonky nevznikly.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Sbory a sborky pro kluky a holky

Sestavil: Emil Hradecký
2. rozšíř. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. – 1 partitura (53 s.):noty, brož.

Sborník skladeb pro dětské sbory.

Další popisVíce zde

15 „kapitol“ (písní nebo cyklů), celkem 24 skladeb pro dětské sbory. Na texty Jiřího Havla, Václava Fišera a lidové poezie. Skladby jsou sestaveny od jednohlasých, vhodných pro potřeby přípravných oddělení, nebo začínajících sborů až po skladby vícehlasé.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS