STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Publikace

60 choreografických etud

Autor: Mlíkovská Jiřina
Praha: NIPOS, 2006, 60 s., brož.

Další popisVíce zde

Choreografické etudy navazují na skripta stejné autorky O choreografii – výklady a etudy.
Většina etud je zaměřena k základům choreografie a končí tématickými úkoly.

Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu:

 • I. skupina – pohyby ze života – pohybové intonace, 
 • II. skupina – O stylizaci prostoru, 
 • III. Skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Bibliografie českého amatérského divadla

Sestavil: Jiří Valenta a kol.
1.vyd., Praha: IPOS, 1999, 214 s., váz. 

Další popisVíce zde

Zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Navazuje na Cesty českého amatérského divadla. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami všech divadelních druhů. Vedle divadla činoherního věnuje rozsáhlou pozornost divadlu loutkovému, hudebnímu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu. Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory

Autor: Zámečníková Emilie
1. vyd., Praha: NIPOS, 2009, 143 s., brož.

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu.

Další popisVíce zde

Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury – tedy:

 • učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, 
 • učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, 
 • vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, 
 • vychovatelům školních družin, 
 • studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru
 • a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci. 

Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury.
Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.

Množství
Skladem

Cena: 140.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Deník knihovny – silný a slabý

Pouze v elektronické podobě.

Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

K náhledu i ke stažení jsou deníky k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dětská tvořivá hra

Autor: Josef Mlejnek
3. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 150 s., brož.

Populární publikace, která patří ke zlatému fondu české dramaticko-výchovné literatury.

Další popisVíce zde

Praktická příručka, shrnující zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy. Publikaci ocení učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ…) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Stěžejní částí publikace je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný výkladem o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Součástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace Josefa Mlejnka určené dětským souborům a materiály pro dětský přednes. 

Množství
Skladem

Cena: 40.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Dětské sbory

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, 51 s. ISMN 979-0-706553-03-0.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada B – ze sborového archivu NIPOS, sv. 1)

Další popisVíce zde

Edice dětských sborů Marka Kopelenta přináší výběr z jeho málo dostupného či nepublikovaného díla pro toto obsazení (Čtyři písně na slova Vítězslava Nezvala; Praštěné písničky; Tři lidové písně s doprovodem klavíru; Tři lidové písně a cappella).

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

Redaktor: Kateřina Doležalová
Praha: NIPOS, 2011, 221 s., brož.

Praha 22.–23. září 2011, Sborník příspěvků

Sborník ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Další popisVíce zde

Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Obsahuje příspěvky:

 • domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, 
 • příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, 
 • dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. 

Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dítě a umění: výsledky aplikovaného výzkumu

Připravil kol. pod vedením Lenky Lázňovské
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 134 s., brož.

Publikace informuje o výsledcích střednědobého výzkumného a vývojového projektu s názvem Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky, který řešil NIPOS v letech 2003-2007.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dítě v tanci

Autoři: Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl, fotograf Pavel Jasanský
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2013, 143 s. 

Taneční kompozice pro děti a dětí ve fotografii: přehlídky dětského scénického tance v letech 2005 – 2011 

Další popisVíce zde

Publikace široké laické veřejnosti přináší ojedinělým způsobem svědectví o pedagogicko-uměleckém procesu a o interakci mezi pedagogem a dítětem, na jehož konci je jednak hodnotné umělecké dílo, jednak osobitá výpověď mladého člověka – dítěte. Prostřednictvím fotografií Pavla Jasanského, pořízených v letech 2005-2011 na Celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, jsme se pokusili bez dlouhých slovních komentářů dokumentovat výsledky tohoto pedagogicko-uměleckého procesu.
Kniha vychází u příležitosti 30. celostátní přehlídky Kutná Hora 2013 a dokládá 45 let (1968-2013) tvůrčí interakce mezi pedagogem a dítětem, kterou jsme uvykli nazývat tvořivá taneční výchova. Tvořivá taneční výchova je lety ověřenou výchovnou metodou, jejíž hodnotu podporují i výsledky institucionálního výzkumu NIPOS z let 2003-2007, uvedené v závěru publikace v samostatné kapitole. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Divadla svítící do tmy

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2006, 179 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je 2. dílem připravované trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století. Tento díl se věnuje 70. létům. Úvodní studii napsal známý teatrolog a divadelní pedagog prof. Jan Císař.
V sedmi medailonech se čtenář nejen dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Excelsior, Divadlo pro 111, Divadlo Schod, A studio, Křesadlo, Yorickova pantomima a Cylindr, seznámí se s ukázkami scénářů, textů písní a s dobovými fotografiemi, ale dostane se mu tímto prostřednictvím i možnost lépe chápat mapované období a způsoby rezistence tvůrčích osobností proti normalizačnímu tlaku.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Divadla svítící do tmy II

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 283 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je posledním dílem trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století.Tento díl se věnuje 80. létům, české divadelní per-post-moderně. Úvodní studii napsal Jan Vedral. V medailonech se čtenář dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Orfeus, C Svitavy, Lampa, Paraple, Vizita, Tetrzyk a Teatr IM. Majora Szmauza, Šupina, Divadelní klub Jirásek a Bílé divadlo, seznámí se s ukázkami, textů písní a s dobovými fotografiemi.
 

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dopisy o Jarmilách

Autoři: Kurková Libuše, Cveklová Bohumíra, Libuše Kurková, Bohumíra Cveklová
1.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 29, 31 s.: fot.; váz.

Další popisVíce zde

Poutavé vyprávění vzpomínek na své učitelky Jarmilu Jeřábkovou (v případě paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v případě paní Cveklové) z osobní korespondence obou autorek, kterou si navzájem vyměnily při letním pobytu na svých chalupách v roce 2001. Kniha je doplněna bohatým fotografickým a ilustračním materiálem. Řada fotografií dosud nebyla zveřejněna.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Herectví s loutkou

Autor: Jan V. Dvořák
1. vyd., Praha: IPOS, Dobré divadlo dětem, 1997, 88 s., brož.

Další popisVíce zde

Reprezentativní publikace, s autorovými kolážemi, je výsledkem celoživotního poznání a pedagogické činnosti našeho předního loutkáře. Předkládá čtenářům v uceleném výkladu úvahy nad tím, co je herectví s loutkou, co je to loutka a jaké jsou možnosti jejího oživení, úvahy o výrazech a gestech loutek, o tom, co jim prospívá, a co je diskredituje.
Publikace je zasvěcenou učebnicí, vymezující specifické vlastnosti jednotlivých loutkářských disciplín a jedinečnou pomůckou pro všechny, kdo se zabývají loutkovým divadlem.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Hra a divadlo

Autor: Nina Martínková

1. vyd., Praha: NIPOS, 2018, 152 s., ISBN 978-80-7068-325-5

Praktická publikace shrnující dlouholeté zkušenosti výrazné osobnosti české dramatické výchovy. 

Další popisVíce zde

Práce je zaměřena na osvojování si divadelních prvků a pojmů skrze hry. Čtenář tu najde konkrétní příklady lekcí, v niž lze rozvíjet schopnosti a dovednosti, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, jako je kontakt a komunikace, vnímání prostoru a jeho zvládnutí, elementy pohybu, jako chůze, gesto, výraz, smyslové vnímání. Podstatné a inspirativní pro čtenáře – vedoucí dětských divadelních a recitačních souborů a učitele dramatické výchovy – je zejména to, jak autorka pracuje i se známými hrami a cvičeními, jak je řadí, jak je navzájem spojuje a rozvíjí, a to tak, že směřují nejen k osobnostnímu rozvoji hráčů, ale také k jejich divadelním kompetencím a k tvarování.

Množství
Skladem

Cena: 130.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Hry pro šest smyslů

Autor: Hana Budínská
10. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 109 s., volné listy

Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi.

Další popisVíce zde

Nová reedice stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů:

 • Pozornost, paměť a představivost, 
 • Rytmus, 
 • Jevištní řeč, 
 • Fantazie a tvořivost, 
 • Hry a etudy, 
 • Hry s loutkou. 

Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Keramika ve škole

Autor: Marek Dias
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007, 107 s., brož.

Kniha se profiluje jako příručka pro pedagoga-keramika ve školní praxi. Ten v ní najde znalosti o keramické technologii, vytvářecí postupy, odpovědi na problémy při zpracování keramického materiálu, vytváření, sušení, nanášení glazur nebo pálení.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Kroniky obcí

Autor: Tomáš Hromádka
3. (uprav.) vyd., Praha: NIPOS, 2014, 63 s. (978-807068-280-7), brož.

Publikace je souhrnem informací, rad a tipů pro kronikáře, jak postupovat při vedení kroniky. Třetí (upravené) vydání reaguje na legislativní změny, ke kterým došlo od I. vydání (2004), a změny způsobené vývojem informačních technologií.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Kultura v číslech

V brožurách jsou zveřejněny vybrané údaje v daném roce, za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace
a periodický tisk
. Pro srovnání jsou uvadená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty
v soukromém sektoru je neposkytují.

K náhledu i ke stažení jsou k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Malované opony divadel českých zemí II

Kolektiv autorů.
Editor Milan Strotzer, grafický design Markéta Šafáriková.

1. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 336 s., 285 převážně barevných fotografií, váz. s etují.

Další popisVíce zde

Po šesti letech od vydání výpravné knihy, kdy byl veřejnosti poprvé představen souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon, vyšla v prosinci 2017 další kniha, která tu první rozšířila o více jak 230 nově objevených a zdokumentovaných artefaktů.

Nejstarší přírůstek v druhé knize je datován rokem 1783, nejmladší pak rokem 2015. Většina opon byla objevena v docela malých obcích, nezřídka na půdách někdejších hostinců. Nemalý prostor mají v knize opony dramatických odborů Sokola a Orla. Významně početně jsou zastoupeny návrhy opon, většinu z nich tvoří návrhy renomovaných výtvarníků a scénografů pro inscenace konkrétních divadelních her na předních divadelních scénách.

Množství
Skladem

Cena: 500.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

NIPOS 2015, 2. aktualizované vydání

Více o publikaci zde.
Stáhnout si publikaci ve formátu PDF můžete zde.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS