STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Kompletní seznam

20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance1968-2003

Sestavily: Bohumíra Cveklová, Dana Ždímalová
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2005, 118 s., brož.

Publikace o 35 letech činnosti a výsledcích pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

5 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2004-2008

Sestavili: Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 110 s., brož.

Další popisVíce zde

Publikace představuje 21.-25. Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance, která navazuje na publikaci 20 Celostátních přehlídek 1968-2003.Publikace seznamuje s 5 lety činnosti a výsledky pedagogické taneční práce a choreografické tvorby pro děti tak, jak se prezentovaly na vrcholových národních a celostátních přehlídkách. Doplněno články z časopisu Taneční listy a portréty 24 osobností, jejichž pedagogická, metodická a choreografická práce významně ovlivnila vývoj oboru dětského scénického tance.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

60 choreografických etud

Autor: Mlíkovská Jiřina
Praha: NIPOS, 2006, 60 s., brož.

Další popisVíce zde

Choreografické etudy navazují na skripta stejné autorky O choreografii – výklady a etudy.
Většina etud je zaměřena k základům choreografie a končí tématickými úkoly.

Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu:

 • I. skupina – pohyby ze života – pohybové intonace, 
 • II. skupina – O stylizaci prostoru, 
 • III. Skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Amatérská scéna

Tento časopis přestal vycházet v tištěné podobě na počátku roku 2014.
Nyní jej můžete sledovat jako webový portál na adrese www.amaterskascena.cz, případně si na stejné adrese můžete objednat ročenku, vycházející na počátku kalendářního roku.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Bibliografie českého amatérského divadla

Sestavil: Jiří Valenta a kol.
1.vyd., Praha: IPOS, 1999, 214 s., váz. 

Další popisVíce zde

Zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Navazuje na Cesty českého amatérského divadla. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami všech divadelních druhů. Vedle divadla činoherního věnuje rozsáhlou pozornost divadlu loutkovému, hudebnímu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu. Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory

Autor: Zámečníková Emilie
1. vyd., Praha: NIPOS, 2009, 143 s., brož.

Netradičně pojatá kniha o tom, jak inspirovat a vést děti a mladé lidi k literatuře prostředky přednesu.

Další popisVíce zde

Je určena všem, kdo pracují s dětmi a mládeží a věnují se dramatické výchově, literární výchově a možnostem interpretace krásné literatury – tedy:

 • učitelům literárně-dramatických oborů ZUŠ, 
 • učitelům českého jazyka a literatury na základních a středních školách, 
 • vedoucím dětských a mladých divadelních a recitačních souborů, 
 • vychovatelům školních družin, 
 • studentům vysokých škol pedagogického a uměleckého směru
 • a dalším zájemcům, kteří jsou přesvědčeni, že na cestě k četbě a krásné literatuře může přednes významně pomoci. 

Publikace obsahuje obsáhlý slovníček pojmů a bohatý seznam doporučené literatury.
Knihu napsala Ema Zámečníková, jedna z nejvýraznějších osobností současné dramatické výchovy a přednesu, lektorka mnoha dílen a seminářů a učitelka LDO ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, jejíž recitátoři a soubory vystupují pravidelně také na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Text doprovázejí bohaté ilustrace Zuzany Vítkové.

Množství
Skladem

Cena: 140.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Deník knihovny – silný a slabý

Pouze v elektronické podobě.

Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

K náhledu i ke stažení jsou deníky k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dětská tvořivá hra

Autor: Josef Mlejnek
3. vyd., Praha: NIPOS, 2011, 150 s., brož.

Populární publikace, která patří ke zlatému fondu české dramaticko-výchovné literatury.

Další popisVíce zde

Praktická příručka, shrnující zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy. Publikaci ocení učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ…) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží.
Stěžejní částí publikace je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný výkladem o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Součástí publikace jsou také kvalitní texty a dramatizace Josefa Mlejnka určené dětským souborům a materiály pro dětský přednes. 

Množství
Skladem

Cena: 40.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Dětské sbory

[ed. Jan Pirner]
Praha: NIPOS 12014, 51 s. ISMN 979-0-706553-03-0.
(Edice Polyhymnia Bohemica, řada B – ze sborového archivu NIPOS, sv. 1)

Další popisVíce zde

Edice dětských sborů Marka Kopelenta přináší výběr z jeho málo dostupného či nepublikovaného díla pro toto obsazení (Čtyři písně na slova Vítězslava Nezvala; Praštěné písničky; Tři lidové písně s doprovodem klavíru; Tři lidové písně a cappella).

Množství
Skladem

Cena: 90.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

Redaktor: Kateřina Doležalová
Praha: NIPOS, 2011, 221 s., brož.

Praha 22.–23. září 2011, Sborník příspěvků

Sborník ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Další popisVíce zde

Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Obsahuje příspěvky:

 • domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, 
 • příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, 
 • dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. 

Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dítě a umění: výsledky aplikovaného výzkumu

Připravil kol. pod vedením Lenky Lázňovské
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 134 s., brož.

Publikace informuje o výsledcích střednědobého výzkumného a vývojového projektu s názvem Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky, který řešil NIPOS v letech 2003-2007.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dítě v tanci

Autoři: Bohumíra Cveklová, Jiří Lössl, fotograf Pavel Jasanský
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2013, 143 s. 

Taneční kompozice pro děti a dětí ve fotografii: přehlídky dětského scénického tance v letech 2005 – 2011 

Další popisVíce zde

Publikace široké laické veřejnosti přináší ojedinělým způsobem svědectví o pedagogicko-uměleckém procesu a o interakci mezi pedagogem a dítětem, na jehož konci je jednak hodnotné umělecké dílo, jednak osobitá výpověď mladého člověka – dítěte. Prostřednictvím fotografií Pavla Jasanského, pořízených v letech 2005-2011 na Celostátních přehlídkách dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, jsme se pokusili bez dlouhých slovních komentářů dokumentovat výsledky tohoto pedagogicko-uměleckého procesu.
Kniha vychází u příležitosti 30. celostátní přehlídky Kutná Hora 2013 a dokládá 45 let (1968-2013) tvůrčí interakce mezi pedagogem a dítětem, kterou jsme uvykli nazývat tvořivá taneční výchova. Tvořivá taneční výchova je lety ověřenou výchovnou metodou, jejíž hodnotu podporují i výsledky institucionálního výzkumu NIPOS z let 2003-2007, uvedené v závěru publikace v samostatné kapitole. 

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Divadla svítící do tmy

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2006, 179 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 70. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je 2. dílem připravované trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století. Tento díl se věnuje 70. létům. Úvodní studii napsal známý teatrolog a divadelní pedagog prof. Jan Císař.
V sedmi medailonech se čtenář nejen dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Excelsior, Divadlo pro 111, Divadlo Schod, A studio, Křesadlo, Yorickova pantomima a Cylindr, seznámí se s ukázkami scénářů, textů písní a s dobovými fotografiemi, ale dostane se mu tímto prostřednictvím i možnost lépe chápat mapované období a způsoby rezistence tvůrčích osobností proti normalizačnímu tlaku.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Divadla svítící do tmy II

Editoři: Lenka Lázňovská, Vítězslava Šrámková, František Zborník
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 283 s., váz.

Nesoustavné nahlédnutí do historie malých autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století.

Další popisVíce zde

Kniha je posledním dílem trilogie, která mapuje historii a význam neprofesionálních malých scén (divadel malých forem, autorských divadel) v 60., 70. a 80. letech 20. století.Tento díl se věnuje 80. létům, české divadelní per-post-moderně. Úvodní studii napsal Jan Vedral. V medailonech se čtenář dozví o způsobu a výsledcích tvorby souborů Orfeus, C Svitavy, Lampa, Paraple, Vizita, Tetrzyk a Teatr IM. Majora Szmauza, Šupina, Divadelní klub Jirásek a Bílé divadlo, seznámí se s ukázkami, textů písní a s dobovými fotografiemi.
 

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dopisy o Jarmilách

Autoři: Kurková Libuše, Cveklová Bohumíra, Libuše Kurková, Bohumíra Cveklová
1.vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008, 29, 31 s.: fot.; váz.

Další popisVíce zde

Poutavé vyprávění vzpomínek na své učitelky Jarmilu Jeřábkovou (v případě paní Kurkové) a Jarmilu Kröschlovou (v případě paní Cveklové) z osobní korespondence obou autorek, kterou si navzájem vyměnily při letním pobytu na svých chalupách v roce 2001. Kniha je doplněna bohatým fotografickým a ilustračním materiálem. Řada fotografií dosud nebyla zveřejněna.

Množství
Skladem

Cena: 70.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Herectví s loutkou

Autor: Jan V. Dvořák
1. vyd., Praha: IPOS, Dobré divadlo dětem, 1997, 88 s., brož.

Další popisVíce zde

Reprezentativní publikace, s autorovými kolážemi, je výsledkem celoživotního poznání a pedagogické činnosti našeho předního loutkáře. Předkládá čtenářům v uceleném výkladu úvahy nad tím, co je herectví s loutkou, co je to loutka a jaké jsou možnosti jejího oživení, úvahy o výrazech a gestech loutek, o tom, co jim prospívá, a co je diskredituje.
Publikace je zasvěcenou učebnicí, vymezující specifické vlastnosti jednotlivých loutkářských disciplín a jedinečnou pomůckou pro všechny, kdo se zabývají loutkovým divadlem.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Hra a divadlo

Autor: Nina Martínková

1. vyd., Praha: NIPOS, 2018, 152 s., ISBN 978-80-7068-325-5

Praktická publikace shrnující dlouholeté zkušenosti výrazné osobnosti české dramatické výchovy. 

Další popisVíce zde

Práce je zaměřena na osvojování si divadelních prvků a pojmů skrze hry. Čtenář tu najde konkrétní příklady lekcí, v niž lze rozvíjet schopnosti a dovednosti, které se uplatní jak v divadle, tak v životě, jako je kontakt a komunikace, vnímání prostoru a jeho zvládnutí, elementy pohybu, jako chůze, gesto, výraz, smyslové vnímání. Podstatné a inspirativní pro čtenáře – vedoucí dětských divadelních a recitačních souborů a učitele dramatické výchovy – je zejména to, jak autorka pracuje i se známými hrami a cvičeními, jak je řadí, jak je navzájem spojuje a rozvíjí, a to tak, že směřují nejen k osobnostnímu rozvoji hráčů, ale také k jejich divadelním kompetencím a k tvarování.

Množství
Skladem

Cena: 130.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Hry pro šest smyslů

Autor: Hana Budínská
10. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 109 s., volné listy

Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi.

Další popisVíce zde

Nová reedice stále žádané příručky, která patří k nejoblíbenějším metodikám mezi těmi, kdo učí dramatickou výchovu nebo využívají některých jejích postupů při práci s předškolními i školními dětmi, i pro ty, kdo vedou dětské divadelní a loutkářské soubory. Hry a cvičení s různými variantami a možnosti různých motivací jsou uváděny přehledně na kartotéčních lístcích a jsou uspořádány do těchto okruhů:

 • Pozornost, paměť a představivost, 
 • Rytmus, 
 • Jevištní řeč, 
 • Fantazie a tvořivost, 
 • Hry a etudy, 
 • Hry s loutkou. 

Cennou součástí kartotéky jsou úvodní Metodické poznámky k práci s kartotékou s odkazy na další literaturu.

Množství
Skladem

Cena: 50.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Hudebně pěvecký kurz pro dětské pěvecké sbory a jejich přípravná oddělení

Autor: Čestmír Stašek
noty, dotisk, Praha: IPOS, 2000, 19 s., brož.

Systematická hudební průprava prostřednictvím metodicky utříděných hudebních znalostí a cvičení. Děti se postupně učí orientovat v notovém zápise, zvládat stále náročnější inotační úkoly, prohlubují se jejich základní hudební a pěvecké dovednosti.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Keramika ve škole

Autor: Marek Dias
1. vyd., Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007, 107 s., brož.

Kniha se profiluje jako příručka pro pedagoga-keramika ve školní praxi. Ten v ní najde znalosti o keramické technologii, vytvářecí postupy, odpovědi na problémy při zpracování keramického materiálu, vytváření, sušení, nanášení glazur nebo pálení.

Množství
Skladem

Cena: 100.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS