STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

7 Ostatní

Diskusní fórum Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí

Redaktor: Kateřina Doležalová
Praha: NIPOS, 2011, 221 s., brož.

Praha 22.–23. září 2011, Sborník příspěvků

Sborník ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Další popisVíce zde

Kniha shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Obsahuje příspěvky:

  • domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, 
  • příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, 
  • dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. 

Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Dítě a umění: výsledky aplikovaného výzkumu

Připravil kol. pod vedením Lenky Lázňovské
1. vyd., Praha: NIPOS, 2007, 134 s., brož.

Publikace informuje o výsledcích střednědobého výzkumného a vývojového projektu s názvem Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky, který řešil NIPOS v letech 2003-2007.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Kroniky obcí

Autor: Tomáš Hromádka
3. (uprav.) vyd., Praha: NIPOS, 2014, 63 s. (978-807068-280-7), brož.

Publikace je souhrnem informací, rad a tipů pro kronikáře, jak postupovat při vedení kroniky. Třetí (upravené) vydání reaguje na legislativní změny, ke kterým došlo od I. vydání (2004), a změny způsobené vývojem informačních technologií.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

NIPOS 2015, 2. aktualizované vydání

Více o publikaci zde.
Stáhnout si publikaci ve formátu PDF můžete zde.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Proměny kulturní infrastruktury v České a Slovenské republice po roce 1989

Sborník příspěvků z bilaterální konference
Svitavy 3. – 4. října 2014

1. vydání, NIPOS, Praha 2014

Více o konferenci se dozvíte ZDE
Sborník
 si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Sborník statí o kultuře v letech 2010 – 2014

Vydalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Praha • 2016

Publikace navazuje na předchozí Sborník statí o kultuře 2004 – 2009 a již tradičně nabízí široký přehled kulturní infrastruktury a její podpory z perspektivy veřejné správy. 

Redakce: Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

Sborník si lze stáhnout (ve formátu PDF) ZDE

Další popisVíce zde

Jednotlivé příspěvky dokládají bohatost kultury a uměleckého dění v České republice, obsahují ale i výhrady k nedostatku financí. Umožňují také srovnání proměn kultury jak v rámci uplynulých let, tak mezi jednotlivými kraji a městy.

Ministerstvo kultury souhrnně představilo činnost všech svých odborů včetně údajů o finanční podpoře kultury za období 2010 – 2014. Příspěvky jednotlivých krajů a statutárních měst vychází z odpovědí na předem zaslané tři otázky, které se týkaly kladných a záporných stránek proměn kultury v daném období, realizovaných podpůrných kulturních programů a veřejných služeb a kulturního dědictví a také významných kulturních subjektů působících v daném místě a regionu.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2013

17. – 26. května 2013
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Lenka Lázňovská, Mgr. Michaela Přílepková a PhDr. Jan Pirner
Vydal NIPOS, Praha 2013

ZDARMA ke stažení  ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2014

17. – 25. května 2014: závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva
Redakce: L. Lázňovská, M. Přílepková a M. Hančilová 

NIPOS, 2014, 63 s., brož., zdarma

Cílem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je každoročně upozornit na amatérské umělecké aktivity, na jejich šíři a kvalitu, stejně jako podpořit umělecké vzdělávání, a ukázat jejich celospolečenský význam. V loňském roce NIPOS zorganizoval pilotní ročník a na základě jeho úspěchu pokračoval v roce 2014 letošním druhým ročníkem.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2015

23. – 31. května 2015
Závěrečná zpráva
Redakce: Mgr. Michaela Přílepková, Mgr. Barbora Vávrová, Mgr. Marcela Hančilová a Mgr. Irena Zachardová

NIPOS, 2015, 60 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 3. ročníku Týdne, ke kterému se přihlásilo téměř 200 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2016

21. — 29. května 2016
Závěrečná zpráva
Redakce: Dana Nekardová, Marcela Hančilová a Klára Kononpásková

NIPOS, 2016, 68 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 4. ročníku Týdne, ke kterému se v tomto ročníku přihlásilo rekordních 236 aktivit po celém území České republiky.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 2018

19. — 27. května 2018
Závěrečná zpráva
Redakce: Karolina Bulínová

NIPOS, 2019, 58 s., zdarma

Závěrečná zpráva ze 6. ročníku.

ZDARMA ke stažení ZDE

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS