STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

6 Statistika kultury

Deník knihovny – silný a slabý

Pouze v elektronické podobě.

Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou Deník používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce a roky.

K náhledu i ke stažení jsou deníky k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Kultura v číslech

V brožurách jsou zveřejněny vybrané údaje v daném roce, za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace
a periodický tisk
. Pro srovnání jsou uvadená i data za několik posledních let. Uvedená data mají informativní charakter. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty
v soukromém sektoru je neposkytují.

K náhledu i ke stažení jsou k dispozici na této adrese.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Muzea ČR v letech 2012 − 2014 ve světle statistiky

Připravili: Pavel Hlubuček (předmluva), František Šebek a kol. pracovníků NIPOS, útvar CIK
Redakční úprava: Jaroslav Novák

Vydalo: NIPOS, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury
Tuto neprodejnou publikaci lze šířit pouze
pro potřeby informace a propagace.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

Statistika kultury České republiky

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:

  1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
  2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
  3. Knihovny a vydavatelská činnost
  4. Edukace a veřejná osvěta

Veškeré statistiky kultury od roku 1998 si můžete stáhnout na stránkách statistiky na této adrese
K dispozici jsou také v anglickém jazyce.

Množství
Není skladem

Cena: 0.00 Kč

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS