STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

1 Divadlo

Bibliografie českého amatérského divadla

Sestavil: Jiří Valenta a kol.
1.vyd., Praha: IPOS, 1999, 214 s., váz. 

Další popisVíce zde

Zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Navazuje na Cesty českého amatérského divadla. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami všech divadelních druhů. Vedle divadla činoherního věnuje rozsáhlou pozornost divadlu loutkovému, hudebnímu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu. Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Malované opony divadel českých zemí II

Kolektiv autorů.
Editor Milan Strotzer, grafický design Markéta Šafáriková.

1. vyd., Praha: NIPOS, 2017, 336 s., 285 převážně barevných fotografií, váz. s etují.

Další popisVíce zde

Po šesti letech od vydání výpravné knihy, kdy byl veřejnosti poprvé představen souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon, vyšla v prosinci 2017 další kniha, která tu první rozšířila o více jak 230 nově objevených a zdokumentovaných artefaktů.

Nejstarší přírůstek v druhé knize je datován rokem 1783, nejmladší pak rokem 2015. Většina opon byla objevena v docela malých obcích, nezřídka na půdách někdejších hostinců. Nemalý prostor mají v knize opony dramatických odborů Sokola a Orla. Významně početně jsou zastoupeny návrhy opon, většinu z nich tvoří návrhy renomovaných výtvarníků a scénografů pro inscenace konkrétních divadelních her na předních divadelních scénách.

Množství
Skladem

Cena: 500.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Místopis českého amatérského divadla I. díl, A-M

Sestavili: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta
1. vyd., Praha: IPOS, 2001,  518 s., váz.

Místopis stručně zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v jednotlivých místech, ukazuje jejich místní specifika, a dokládá tak význam tohoto různorodého spontánního a velmi široce rozvětveného jevu.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

Místopis českého amatérského divadla II. díl, N-Ž

Sestavili: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta
1. vyd., Praha: IPOS, 2002, 780 s., váz.

Zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v 3609 obcích, městech a jejich místních částech. Vypovídá o významu tohoto široce rozšířeného jevu pro jejich kulturní i společenský rozvoj. Specifické místo zaujímá a téměř „knihou v knize“ je heslo Praha.

Množství
Skladem

Cena: 30.00 Kč

Loading Aktualizuji košík…

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS