Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Sborový zpěv

Kontakty:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
ARTAMA >> Hudební obory >> Sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Mezinárodní skladatelská soutěž

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Mezinárodní soutěž skladeb pro dětské a středoškolské pěvecké sbory

 Skladatelská soutěž  je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských. Propozice skladatelské soutěže pro dětské sbory budou oficiálně zveřejněny v lednu 2020.

Vyhlašovatel: 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5
120 21 Praha 2

Kontaktní osoba: Zuzana Jandová, opusignotum@nipos.cz, +420 778 702 375

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka skladatelské soutěže pro středoškolské sbory: 31. května 2020


Obecné podmínky:

Čl. 1
Skladby ve formátu pdf musí být zaslány buď e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu vyhlašovatele soutěže.

Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

Čl. 2
Soutěž je anonymní. Každá skladba musí být označena pouze heslem a kategorií, pro kterou je určena (A, B nebo C). Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a e-mailovou adresu[1]. V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 3
Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Po ukončení soutěže bude vybraná část notových materiálů po souhlasu s jejich autory umístěna do Hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 4
Skladby, jež nesplní kteroukoli z uvedených podmínek, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 5
Doplňující informace k soutěži a propozice v angličtině jsou k dispozici na stránkách

V případě nejasností nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Vloženo 25. 08. 2019 v 22:01 do kategorie Mezinárodní skladatelská soutěž, Propozice, Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition), SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ OPUS IGNOTUM (COMPOSERS' COMPETITION).

Zhlédnuto 52 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS