Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity

Udělení Ceny Ministerstva kultury v roce 2019 za obor dětských uměleckých aktivit Mgr. Jitce Tláskalové

Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru paní Mgr. Jitce Tláskalové slavnostně předala zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová na vernisáži 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže Sdílená imaginace ve Zlíně.

Návrh podalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v souladu s doporučením odborné rady pro dětské výtvarné aktivity při NIPOS-ARTAMA, protože Mgr. Jitka Tláskalová patří k výrazným osobnostem české výtvarné pedagogiky.  Na rozvoji výtvarného oboru se podílela dlouhá léta jako pedagog, lektor a odborný pracovník NIPOS. Poté, co přestala pracovat v NIPOS jako odborná pracovnice pro dětské výtvarné aktivity a vrátila se k výuce na Základní umělecké škole Miloslava Stibora v Olomouci, působila v odborné radě NIPOS-ARTAMA po dětské výtvarné aktivity a byla její velmi aktivní členkou.

Mgr. Jitka Tláskalová jako pedagog, odborný pracovník, lektor, porotce i jako umělec je osobností, která významně ovlivnila podobu výtvarné výchovy a zasloužila se o její neobyčejný rozvoj v posledních třiceti letech.

Blahopřejeme!

Vloženo 11. 06. 2019 v 18:26 do kategorie Dětské výtvarné aktivity.

Zhlédnuto 19 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS