STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

TVORBA-TVOŘIVOST-HRA 2019

21. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
3 .–6 . října 2019, Žďár nad Sázavou

Pořadatel: NIPOS–ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a Zámkem Žďár nad Sázavou

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům středisek volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.

Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i vnímat specifika jednotlivých oborů. Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru:

VÝTVARNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: VÁCLAVA ZAMAZALOVÁ (VO ZUŠ Dačice) a KATEŘINA ONDRÁČKOVÁ (SPgŠ Futurum, Praha 10)

POHYBOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: BOHUMÍRA ELIÁŠOVÁ (TO ZUŠ Praha 8) a EVA GAŽÁKOVÁ (PedF ZČU, Plzeň)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: LUCIE KLÁROVÁ (absolventka KVD DAMU, lektorka ČJ, Regensburg) a SOŇA DEMJANOVIČOVÁ (absolventka KVD DAMU, lektorka AJ, Aš)

HUDEBNĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektorky: LENKA POSPÍŠILOVÁ (česká Orffova společnost) a JANA MACHALÍKOVÁ (lektorka DV, přednesu, divadelní improvizace)

FILMOVĚ-DRAMATICKÁ SKUPINA
Lektoři: JIŘÍ FOREJT (odborný pracovník NIPOS ARTAMA) a HANA CÍSOVSKÁ (PedF OU, Ostrava)

Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě České republiky. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě bývá důležitá lokalita sama – roli často hrají vzhled, dispozice, atmosféra objektů a míst nebo okolní krajina (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Polička, hrad Sloup vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, detaily uprostřed historické Olomouce, tvar Jevíčka na leteckých snímcích). Každé místo v sobě nese stopy událostí a příběhů, jež se v něm odehrály nebo mohly odehrát, a také stopy historických nebo fiktivních postav, které v nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít. Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl metaforu, kouzlo, tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos ve Žďáru nad Sázavou.

Kurzovné pro účastníky dílny: 1500 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 1200 Kč). Dílna je akreditována MŠMT pod č. j. MSMT-7355/2018-1-348.

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději do 8. září 2019, nebo kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mail: sittova@nipos.cz, telefon: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Vloženo 02. 05. 2019 v 16:01 do kategorie Aktuality, Aktuálně, Dětské výtvarné aktivity, Dětský sborový zpěv, Dětský scénický tanec, Dětský taneční folklor, Středoškolský sborový zpěv, TVORBA-TVOŘIVOST-HRA.

Zhlédnuto 396 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS