STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Umění žije! Amatérské umění v Evropě – sborník příspěvků z konference ke stažení

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se ve Svitavách konala mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě.

Konference se zabývala terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž bylo představeno celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí s přispěním přednášejících z šesti evropských zemí. Zároveň, v rámci dvou pracovních skupin, byly formulovány předpoklady fungování neprofesionálního umění, a to jak na rovině praktické, tak teoretické.

Konferenci pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy.

Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury, pana Antonína Staňka a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Konferenční sborník  lze stáhnout zde v češtině a zde v angličtině.

 

Vloženo 10. 12. 2018 v 17:44 do kategorie Aktuality, KAM, Odborné studie.

Zhlédnuto 135 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS