Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition)

Skladatelská soutěž Opus ignotum

Mezinárodní soutěž skladeb pro dětské a středoškolské pěvecké sbory

 Skladatelská soutěž se nyní otevírá také dětským sborům a je rozdělena do dvou částí. Každý lichý rok proběhne uzávěrka soutěže dětských sborů a každý sudý rok uzávěrka soutěže sborů středoškolských. Propozice skladatelské soutěže pro středoškolské sbory budou oficiálně zveřejněny v lednu 2019.

Vyhlašovatel: 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
P. O. BOX 12, Fügnerovo náměstí 1866/5
120 21 Praha 2

Kontaktní osoba: Michaela Králová, opusignotum@nipos.cz, +420 778 702 491

Poslání soutěže: Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných děl, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecká tělesa.

Uzávěrka skladatelské soutěže pro dětské sbory: 31. května 2019


Obecné podmínky:

Čl. 1
Skladby ve formátu pdf musí být zaslány buď e-mailem na adresu opusignotum@nipos.cz nebo poštou ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu vyhlašovatele soutěže.

Doporučujeme zaslat také demonahrávku soutěžní skladby.

Čl. 2
Soutěž je anonymní. Každá skladba musí být označena pouze heslem a kategorií, pro kterou je určena (A, B nebo C). Autor přiloží k e-mailu se soutěžní skladbou textový dokument s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do kterého vloží údaje obsahující jméno, příjmení, telefon, poštovní a e-mailovou adresu[1]. V případě odeslání poštou přiloží autor k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby s výše uvedenými údaji.

Čl. 3
Zaslané notové materiály, rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Po ukončení soutěže bude vybraná část notových materiálů po souhlasu s jejich autory umístěna do Hudební sekce knihovny NIPOS, kde bude případným zájemcům k dispozici k půjčování.

Čl. 4
Skladby, jež nesplní kteroukoli z uvedených podmínek, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 5
Doplňující informace k soutěži a propozice v angličtině jsou k dispozici na stránkách

V případě nejasností nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Soutěžní řád:

Čl. 1
Skladatelé mohou zaslat své skladby pro dětské sbory komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině, popřípadě latině.

Čl. 2
Kategorie:
A (děti přibližně do 10 let)
B (děti přibližně do 15 let)
C (děti přibližně do 18 let)

Doporučené obsazení hlasů pro jednotlivé kategorie:
kategorie A: jednohlas nebo dvojhlas (SA)
kategorie B: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), event. čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)
kategorie C: dvojhlas (SA), tříhlas (S1, S2, A), nebo čtyřhlas (S1, S2, A1, A2)

Doporučený rozsah v jednotlivých kategoriích:
kategorie A: b-es2
kategorie B: as-f2
kategorie C: g-g2

Zadané skladby mohou být a cappella nebo s doprovodem klavíru, případně i jiných, běžně dostupných nástrojů (doprovod se doporučuje zejména u kategorie A).

Délka jednotlivých skladeb by neměla překročit:
2 minuty (u kategorie A)
3 minuty (u kategorie B)
4 minuty (u kategorie C)

Čl. 3
Každý autor může zadat do soutěže jednu skladbu v každé kategorii (tj. až 3 skladby). Skladby, které již byly oceněny v jiné soutěži či byly komerčně publikovány, nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 4
Skladby musí být zaslány pořadateli soutěže do 31. května 2019 (u odeslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka).

Čl. 5
Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny v říjnu 2019. Vítězné skladby, které získají potřebný počet bodů, budou provedeny v rámci zahajovacího koncertu 13. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2020 v Novém Jičíně a budou vydány NIPOS.

Propozice ve formátu pdf ke stažení zde

[1] Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

 

Vloženo 17. 08. 2018 v 07:11 do kategorie Archiv, Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition), SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ OPUS IGNOTUM (COMPOSERS' COMPETITION).

Zhlédnuto 537 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS