STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Umělecké vzdělávání a společnost – sborník z konference ke stažení

NIPOS vydal sborník příspěvků z česko-německé konference Umělecké vzdělávání a společnost, která se uskutečnila v Praze ve dnech  22. – 23. listopadu 2017 v rámci 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Konference byla součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN a proběhla v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017.

Konference se zabývala spektrem uměleckého vzdělávání v obou zemích – formálním vzděláváním (s akcentem na základní a střední), neformálním vzděláváním a informálním učením. Jejím posláním bylo představit systémy, koncepce, legislativu, veřejnou podporu oblasti uměleckého vzdělávání v obou zemích. Dále byly představeny bilaterální projekty a příklady nejlepší praxe.

Pořadateli byli Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury, Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Goethe-Institut Česká republika.

Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury pana Mgr. Daniela Hermana, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České komise pro UNESCO. Za SRN poskytli záštitu paní Dr. Eva-Maria Stange, saská státní ministryně pro vědu a umění a pan Dr. Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění.

Konference se konala s finanční podporou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Česko-německého fondu budoucnosti.

Konferenční sborník je dostupný online: CZ-web-sbornik

Více o konferenci na www.umeleckevzdelavani.cz

 

Vloženo 23. 05. 2018 v 14:35 do kategorie Aktuality, KAM, Odborné studie.

Zhlédnuto 213 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS