STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Výzkum a vývoj

Financování kultury z veřejných rozpočtů 2001 – 2010

Autor: NIPOS, publikováno: 11. 8. 2011

Databáze českého amatérského divadla

Otevřená elektronická Databáze českého amatérského divadla navazuje na čtyřsvazkový projekt Dějiny českého amatérského divadla. Obsahuje několik vzájemně provázaných a vnitřně strukturovaných bází (místa, soubory, osobnosti, přehlídky a jejich ročníky, divadelní organizace, pojmy, kalendária, bibliografie ad.).

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 27. 4. 2009

Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v ČR po roce 1993 (výňatek z návrhové části)

Analýza vývoje právního prostředí ovlivňujícího oblast kultury po roce 1993 a postupu decentralizace rozhodování v této oblasti. Rozbor vlivu reformy veřejné správy na alokaci prostředků veřejných rozpočtů v oblasti místní a regionální kultury. Studie transformace subjektů místní a regionální kultury, jejich typologie a proměny nabídky veřejných služeb kultury. Výběr, analýza a vyhodnocení statistických údajů o subjektech místní kultury …

Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009

Úvodní text Analýzy – stručná historie a současnost

Ke stažení nabízíme stručný výpis úvodní části naší výzkumné práce „Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993“. Publikováno v roce 2006 – ISBN 80-7086-200-0.

Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009

Kulturní dimenze života seniorů

V těchto dnech dokončuje NIPOS první interpretaci výsledků dvouletého šetření Kulturní dimenze života seniorů v ČR. Byla provedena na základě matematicko-statistické analýzy dotazníků, které standardizovaným rozhovorem zkoumaly, jaké kulturní záliby má vybraný vzorek 500 seniorů ve věku nad 60 let. Respondenti pocházejí …

Autor: NIPOS, publikováno: 16. 3. 2009

Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

V uplynulých dvou letech jsme pracovali na výzkumném projektu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury …

Autor: NIPOS, publikováno: 31. 3. 2009

Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky

Kolektivní zájmová umělecká činnost zejména hudební, ale i taneční, divadelní a výtvarná existuje na území českého státu v rozmanitých podobách již několik století. V moderní době nabývá na novém významu pro svou schopnost probouzet, podporovat a rozvíjet ty stránky člověka, které civilizační procesy a negativní společenské jevy potlačují.

Autor: NIPOS, publikováno: 16. 3. 2009
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS