STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

EU

Příručka k podpoře tvůrčích partnerství

Autor: prilepkova, publikováno: 2. 2. 2016

Mezinárodní seminář pro sbormistry a pracovníky s mládeží
Over the Horizon

Autor: prilepkova, publikováno: 25. 3. 2016

Seminář OVER THE HORIZON 2015

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 31. 7. 2016

Stanovisko Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu ke Sdělení ke kulturním a tvůrčím odvětvím

Autor: NIPOS, publikováno: 26. 7. 2013

OMC pracovní skupina Role umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 19. 12. 2012

Sborník příspěvků Diskusního fóra o uměleckém vzdělávání je na světě!

Autor: Kateřina Doležalová, publikováno: 20. 7. 2017

Závěrečný dokument ze Druhé světové konference o umělecké výchově UNESCO

Autor: Alena Crhová, publikováno: 8. 2. 2011

Závěrečná zpráva evropské pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 16. 12. 2010

PARTICIPAČNÍ PROGRAM UNESCO NA LÉTA 2010-2011

Participační program na který poskytuje UNESCO finanční příspěvek na realizaci vybraných projektů – informace, podmínky a přihláška

Autor: Alena Crhová, publikováno: 22. 2. 2010

OMC Expertní pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání zejména uměleckém

Autor: Barbora Novotná, publikováno: 22. 2. 2010

European Culture Forum a Culture in Motion Conference 28.-30.9.2009

Autor: Kateřina Doležalová, publikováno: 22. 2. 2010
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS