CENTRUM INFORMACÍ
A STATISTIK KULTURY

Kontakt: NIPOS-CIK
P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 920
e-mail: radova@nipos-mk.cz

Z důvodu dovolené bude knihovna uzavřena
od 26. června do 2. července 2019 a 15. až 26. července 2019.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Fond knihovny NIPOS obsahuje přes 16 tisíc titulů knih především z oblasti kultury, neprofesionálních kulturních aktivit, neformálního vzdělávání, lidového umění, kulturních tradic a osvěty. Knihovna zprostředkovává také odborné publikace NIPOS a dokumenty vztahující se ke statistice kultury. Historický fond reflektuje rozvoj osvětové činnosti, mimoškolního vzdělávání, knihoven a amatérského umění od poloviny 19. století, tak jak jej podporoval Svaz osvětový resp. Masarykův lidovýchovný ústav. V divadelní sekci knihovny NIPOS je soustředěno přes 2500 titulů divadelních her určených jak dospělému, tak dětskému divákovi, činoherním i loutkářským souborům. Hudební fond knihovny NIPOS nabízí přes 5000 titulů notové literatury pro sbory, především se zaměřuje na dětské a středoškolské pěvecké sbory (koncertní sborové skladby českých autorů 20. století, lidové písně a jejich vícehlasé úpravy aj.).

Služby:

Otevírací doba a kontakty

Pondělí   13-16
Úterý 9-11 13-16
Středa   13-17
Čtvrtek 9-11 13-16
Pátek 9-11  

Knihovna: PhDr. Kateřina Brožová
E-mail: brozova@nipos-mk.cz
Tel.: +420 221 507 951

Odborné konzultace k hudebnímu fondu:   PhDr. Jan Pirner
E-mail: pirner@nipos-mk.cz
Tel.: +420 778 702 495

 

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS