STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Zpravodaj

Zpravodaje Divadelního Pikniku Volyně 2019

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 9. 7. 2019

zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2019

Pět čísel přehlídkového zpravodaje Mladá na Malý

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 27. 6. 2019

Zpravodaje Popelky Rakovník 2018

Autor: Mgr. Simona Bezoušková, publikováno: 27. 5. 2019

S.M.Ä.D. 2018

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2018

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

67. loutkářská Chrudim 2018

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 67. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 4. 12. 2018

zpravodaj celostátní přehlídky Mladá scéna 2018

Tiskový zpravodaj 16. ročníku Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 25. 6. 2018

S.M.Ä.D. 2017

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2017

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

66. loutkářská Chrudim 2017

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 66. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Deník Dětské scény 2017

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2017 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 17. 6. 2017

S.M.Ä.D. 2016

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2016

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

65. loutkářská Chrudim 2016

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 65. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Deník Dětské scény 2016

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2016 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 27. 7. 2016

S.M.Ä.D. 2015

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2015

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

64. loutkářská Chrudim 2015

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 64. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Deník Dětské scény 2015

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2015 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 31. 8. 2015

Deník Dětské scény 2014

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2014 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 21. 6. 2015

Šrámkův Písek bloguje

Od roku 2015 byl zřízen blog Šrámkova Písku, kde najdete informace o jednotlivých ročnících (recenze, rozhovory, ad.).

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

S.M.Ä.D. 2014

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2014

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

63. loutkářská Chrudim 2014

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 63. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 5. 12. 2017

Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2014

Zpravodaj 53. ročníku celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 3. 6. 2014

62. loutkářská Chrudim 2013

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 62. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF.

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

S.M.Ä.D. 2013

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2013

Autor: Alena Crhová, publikováno: 10. 10. 2018

Deník Dětské scény 2013

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2013 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 2. 9. 2013

Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2013

Tiskový zpravodaj celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 28. 5. 2013

S.M.Ä.D. 2012

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2012

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 8. 2013

61. loutkářská Chrudim 2012

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 61. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF

Autor: mdrtina, publikováno: 18. 11. 2013

Deník Dětské scény 2012

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2012 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 22. 8. 2012

Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2012

Zpravodaj 51. ročníku ŠP, celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 22. 8. 2012

Deník Dětské scény 2011

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2011 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 6. 12. 2011

S.M.Ä.D. 2011

Zpra­vo­daj — S.M.A.D. 2011

Autor: Alena Crhová, publikováno: 19. 9. 2011

60. loutkářská Chrudim 2011

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 60. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF

Autor: NIPOS, publikováno: 2. 10. 2012

Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2011

Zpravodaj 50. ročníku ŠP, celostátní přehlídky experimentujícího divadla

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 30. 5. 2011

59. loutkářská Chrudim 2010

Zpravodaje celostátní přehlídky amatérského loutkářství 59. loutkářská Chrudim ve formátu PDF

Autor: Štěpán Filcík, publikováno: 2. 10. 2012

S.M.Ä.D. 2010

Zpravodaj – S.M.A.D. 2010

Autor: Alena Crhová, publikováno: 18. 2. 2011

Deník Dětské scény 2010

Přehlídkové zpravodaje celostátní přehlídky Dětská scéna 2010 ve formátu PDF

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 19. 6. 2010

Šrámkův Písek 2010

Scar – zpra­vo­daj Celo­státní pře­hlídky expe­ri­men­tu­jí­cího diva­dla Šrám­kův Písek 2010

Autor: Jakub Hulák, publikováno: 14. 10. 2014

S.M.A.D. 2009

Zpravodaj – S.M.A.D. 2009

Autor: Alena Crhová, publikováno: 28. 1. 2014

58. loutkářská Chrudim 2009

Zpra­vo­daje celo­státní pře­hlídky ama­tér­ského lout­kář­ství 58. lout­kář­ská Chru­dim ve for­mátu PDF

Autor: NIPOS, publikováno: 2. 10. 2012
 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS